DevSecOps là gì?

DevSecOps là phương pháp kết hợp Dev (phát triển), Sec (bảo mật) và Ops (vận hành) nhằm tạo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

DevSecOps là phương pháp kết hợp các quy trình phát triển phần mềm (Dev), bảo mật (Sec) và vận hành (Ops) nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Nó là sự phát triển tiếp theo của DevOps, tập trung vào việc tích hợp bảo mật vào tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm.

Lợi ích của DevSecOps:

 • Tăng cường bảo mật: DevSecOps giúp phát hiện và sửa lỗi bảo mật sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm, giảm nguy cơ bị tấn công mạng.

 • Tăng tốc độ phát triển: Tự động hóa các quy trình bảo mật giúp giảm thời gian cần thiết để phát triển và triển khai phần mềm.

 • Cải thiện chất lượng phần mềm: DevSecOps giúp tạo ra phần mềm an toàn và đáng tin cậy hơn.

 • Tăng hiệu quả hoạt động: DevSecOps giúp giảm thiểu chi phí và thời gian cần thiết để vận hành phần mềm.

Các nguyên tắc của DevSecOps:

 • Bảo mật là trách nhiệm của mọi người: Mọi người trong nhóm phát triển phần mềm đều phải có trách nhiệm về bảo mật.

 • Tích hợp bảo mật vào tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm: Bảo mật phải được xem xét ngay từ đầu trong quá trình phát triển phần mềm.

 • Tự động hóa các quy trình bảo mật: Tự động hóa giúp giảm thiểu lỗi do con người và tăng tốc độ phát triển phần mềm.

 • Sử dụng các công cụ bảo mật phù hợp: Có nhiều công cụ bảo mật khác nhau có thể được sử dụng để hỗ trợ DevSecOps.

Cách triển khai DevSecOps:

 • Bắt đầu bằng việc xây dựng văn hóa bảo mật: Mọi người trong nhóm phát triển phần mềm cần phải hiểu tầm quan trọng của bảo mật.

 • Xác định các quy trình bảo mật cần thiết: Xác định các quy trình bảo mật cần thiết cho từng giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm.

 • Tự động hóa các quy trình bảo mật: Sử dụng các công cụ tự động hóa để giúp giảm thiểu lỗi do con người và tăng tốc độ phát triển phần mềm.

 • Sử dụng các công cụ bảo mật phù hợp: Chọn các công cụ bảo mật phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Kết luận:

DevSecOps là phương pháp hiệu quả để tăng cường bảo mật, tăng tốc độ phát triển và cải thiện chất lượng phần mềm. Các tổ chức đang tìm cách cải thiện hiệu quả hoạt động của mình nên xem xét áp dụng DevSecOps.

Tài liệu tham khảo:

Last updated