Midone

adminlte.io nói gì về tailwind-css-admin-and-dashboard-templates

Midone là một trong những mẫu có sẵn ở nhiều định dạng và công nghệ khác nhau. Có, nó cũng có dạng mẫu bảng thông tin quản trị CSS Tailwind.

Công cụ này sạch sẽ, hiện đại và chuyên nghiệp. Bạn có thể thoải mái tăng cường quy trình làm việc của mình trong khi vẫn duy trì trình độ chuyên môn của mình. Điều này giúp bạn có thêm thời gian để áp dụng cho các dự án khác hoặc tiếp thị dự án hiện tại của bạn.

Cơ sở mã hóa tuyệt vời đảm bảo khả năng thích ứng tuyệt vời với nhu cầu và quy định của bạn. Nhưng trước tiên, bạn cũng có thể xem lại tất cả các bố cục, chủ đề và thành phần có sẵn vì rất có thể bạn sẽ muốn sử dụng chúng nguyên trạng.

Last updated